FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अन्तिम लेखा परिक्षण (आ.व. २०७९ -८० ) का लागि लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सुचना ।

सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अन्तिम लेखा परिक्षण (आ.व. २०७९ -८० ) का लागि लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सुचना ।

सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कालिका गाउँपालिकाको २०८० कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

कालिका गाउँपालिकाको २०८० कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages