FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Total Revenue and Expenditure of Fiscal Year 2075/076 ७५/७६ Friday, August 16, 2019 - 15:26 PDF icon एकिकृत आर्थिक विवरण, PDF icon वित्तिय चालु खर्च, PDF icon चालु, PDF icon पुजिगत खर्च, PDF icon IMG_0004.pdf, PDF icon IMG_0006.pdf, PDF icon IMG_0007.pdf, PDF icon पालिका चालु खर्च
आ.व २०७६/०७७ को कार्यक्रम अनुसारको खर्चको विवरण ७७/७८ Thursday, October 1, 2020 - 10:48 PDF icon आ.व २०७६/०७७ को कार्यक्रम अनुसारको खर्चको विवरण
कालिका गाउँपालिकाको आ व २०७६।०७७ वार्षिक प्रगती विवरण ७७/७८ Friday, November 13, 2020 - 15:40 PDF icon कालिका गाउँपालिकाको आ व २०७६।०७७ वार्षिक प्रगती विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक आय ब्यय विवरण ७८/७९ Sunday, August 15, 2021 - 16:14 PDF icon आय र व्यय खर्च सार्वजनिक.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक आम्दानि तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा। २०७८/०७९ Monday, July 18, 2022 - 11:52 PDF icon खर्च सार्वजनिक Compressed New.pdf