FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:51 PDF icon arthik ain.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 15:01 PDF icon biniyojan ain.pdf
कालिका गाउँपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता, २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 15:04 PDF icon code of conduct.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/13/2017 - 12:20 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
आर्थिक एन २०७५ ७५/७६ 08/23/2018 - 16:18 PDF icon आर्थिक एन २०७५.pdf
विनियोजन एन २०७५ ७५/७६ 08/23/2018 - 16:36 PDF icon विनियोजन एन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/30/2018 - 12:52 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 08/30/2018 - 13:04 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ७५/७६ 08/30/2018 - 14:35 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ७५/७६ 08/31/2018 - 12:38 PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि.pdf

Pages