FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सूचनाको हक सम्बन्धि एंन नियम बमोजिम प्रकाशित कालिका गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-०८० को स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

Pages