FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कालिका गाउँपालिका आवधिक योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ ७६/७७ 08/31/2021 - 13:54 PDF icon KALIKA MAIN REPORT FOR PRINT (1).pdf
कालिका गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक खरिद योजना ७८/७९ 09/06/2021 - 16:26 PDF icon combinepdf.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धी सार्वजनिक स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन ७९/८० 07/28/2022 - 16:30 PDF icon सूचनाको हक सम्वन्धी सार्वजनिक स्वत प्रकाशन प्रतिवेदन
कालिका गाउँपालिका रसुवाको त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना ७९/८० 12/07/2022 - 11:12 PDF icon कालिका गाउँपालिका रसुवाको त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना
कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि करार सेवामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७४/७५ 12/12/2017 - 16:44 PDF icon co.pdf
करार सेवामा इञ्जिनियर पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७४/७५ 02/20/2018 - 18:06 PDF icon engineer.pdf
२०७४ माघ महिनासम्म पूननिर्माणको अवस्था ७४/७५ 02/22/2018 - 13:10 PDF icon reconstrustion.pdf
छुट सर्वेक्षण तथा पूनःजाँचबाट लाभग्राही कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रर्वलिकरण लाभग्राहीहरुको सूची ७४/७५ 05/31/2018 - 11:06 PDF icon लाभग्राहीहरुको सूची.pdf
Social Mobilization (SM) Course तालिममा भर्ना खुल्यो ७४/७५ 06/29/2018 - 13:52
सम्पति कर संकलन सहजकर्ता करारमा लिने सम्बन्धि ७ दिने सूचना ७५/७६ 08/02/2018 - 17:32 PDF icon New Doc 2018-08-02_4.pdf

Pages