FAQs Complain Problems

ग्यालरी

आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि !!

मिति: 07/10/2018 - 12:16
कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , कालिका गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा , ,

कृषिवन प्रतिष्ठानको आयोजनामा कालिका र उत्तरगया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरु तथा कर्मचारीको धादिङ, गोरखा, र तनहुँ जिल्लाको अवलोकन भ्रमण २०७४।०९।०९ र १० गते

मिति: 12/27/2017 - 15:12
बन्दीपुरकेा गाइ फार्म

गाउँपालिकामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने संस्थालाई सम्मान कार्यक्रम

मिति: 12/22/2017 - 15:29
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

चौधौं महिला स्वयंसेविका दिवसका केही झलकहरु

मिति: 12/15/2017 - 10:38
कार्यक्रम पश्चात सामूहिक तस्बीर , पुरस्कृत गर्नुहुँदै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, चौधौं महिला स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा वडा स्तरीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै, स्वयंसेविका मन्तव्य दिनुहुँदै, कार्यक्रम पश्चात सामूहिक तस्बीर , चौधौं महिला स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा वडा स्तरीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै, चौधौं महिला स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा वडा स्तरीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै, चौधौं महिला स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा वडा स्तरीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै