FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ भदौ २० गतेको बैठक

७५/७६ 09/06/2018 - 17:18 PDF icon jpg2pdf.pdf

२०७५ भदौ ११ गतेको बैठक

७५/७६ 09/06/2018 - 16:58 PDF icon jpg2pdf.pdf