FAQs Complain Problems

सम्पति कर तिर्दा हामिसंग भएको सबै वस्तुहरुको कर तिर्नुपर्छ र ?

  • व्यक्तिको नाममा रहेको घर र जग्गाको कर तिर्नुपर्छ |