FAQs Complain Problems

बिर्ता जग्गाको कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन?

  • जग्गको लालपुर्जा जसको नाममा छ उसैले कर त्तिर्नुपर्छ |